IM-Pact Opleidingen

Wat NLP is, kunnen we eenvoudig uitleggen

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is De krachtigste benadering van menselijke communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Het biedt de enige manier om effectiever te communiceren met anderen en met jezelf Dat leert je om jezelf beter te begrijpen en te begrijpen. NLP is een verzameling van technieken en modellen die je kunnen helpen je doelen te bereiken en je leven te transformeren.

De term 'Neuro Linguïstisch Programmeren' verwijst naar de basisprincipes van NLP. 'Neuro' verwijst naar het zenuwstelsel en hoe we de wereld om ons heen waarnemen en ervaren via onze zintuigen. 'Linguïstisch' verwijst naar taal en hoe we taal gebruiken om onze ervaringen te structureren en te communiceren. 'Programmeren' verwijst naar het feit dat we onze denkpatronen en gedragingen kunnen veranderen om gewenste resultaten te bereiken.

Wat NLP onderscheidt van andere vormen van persoonlijke ontwikkeling is de nadruk op het begrijpen en gebruiken van de structuur van ons denken en gedrag. Door de interne processen te begrijpen die ons gedrag en onze ervaringen bepalen, kunnen we deze processen bewust beïnvloeden om positieve veranderingen te genereren. Dit stelt ons in staat om onze communicatievaardigheden te verbeteren, beperkende overtuigingen te transformeren en onze doelen effectiever na te streven. We gaan er vanuit dat gedrag het eind resultaat is van een samenspel. Een combinatie van ervaringen uit het verleden, overlevinsgsstrategiën en onderbewuste processen die gedrag sturen. Door bewustwording hiervan, persoonlijke ontwikkeling, kan de bron worden aangepakt. Niet het gevolg(gedrag) maar de oorzaak (overtuigingen)


NLP is ontstaan in de jaren zeventig en is gebaseerd op de studie van succesvolle mensen en therapeutische benaderingen zoals de Gestalttherapie en de systemische therapie. Door de jaren heen heeft NLP zich ontwikkeld tot een uitgebreid veld dat toepassingen heeft gevonden in verschillende gebieden, waaronder persoonlijke ontwikkeling, coaching, psychologie, verkoop, onderwijs en management.
Anné Linden heeft NLP trainbaar gemaakt en wij hebben opleidingen bij haar gevolgd.

Een van de belangrijkste principes van NLP is dat de kaart niet het gebied is. Met andere woorden, onze subjectieve ervaringen en percepties vormen onze realiteit, maar ze zijn niet altijd een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. NLP biedt technieken om ongewenste denkpatronen en overtuigingen te veranderen, waardoor we nieuwe mogelijkheden kunnen creëren en onze realiteit kunnen transformeren.

Een van de krachtigste technieken die in NLP worden gebruikt, is modelleren, waarbij succesvolle mensen worden geobserveerd en geanalyseerd om de sleutels tot hun succes te identificeren. Door de strategieën en denkpatronen van succesvolle mensen te begrijpen en toe te passen, kunnen we vergelijkbare resultaten behalen. Dit maakt NLP een waardevol instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Een ander essentieel onderdeel van NLP is de focus op taal en communicatie. NLP stelt ons in staat om effectiever te communiceren met anderen door gebruik te maken van technieken zoals het matchen en spiegelen van verbale en non-verbale signalen, het stellen van krachtige vragen en het effectief gebruik van taalpatronen. Deze communicatieve vaardigheden kunnen ons helpen relaties te verbeteren, conflicten op te lossen en anderen te beïnvloeden op een positieve, respectvolle en oordeelloze manier.

Naast communicatie en taal heeft NLP ook technieken ontwikkeld voor het werken met emoties en het veranderen van beperkende overtuigingen. Emoties spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven en kunnen onze reacties en gedragingen sterk beïnvloeden. NLP biedt verschillende technieken om met emoties om te gaan, zoals anchoring, waarbij positieve gemoedstoestanden worden geassocieerd met fysieke aanrakingen of stimuli, en herkaderen, waarbij de betekenis van een situatie wordt veranderd om een andere emotionele reactie te genereren. Beperkende overtuigingen zijn de overtuigingen die ons belemmeren om ons volledige potentieel te bereiken. Deze overtuigingen kunnen ons ervan weerhouden nieuwe kansen te grijpen, onze doelen na te streven en geluk en succes te ervaren.

NLP biedt verschillende technieken om beperkende overtuigingen te transformeren, zoals het gebruik van herkaderingstechnieken en het veranderen van interne dialoogpatronen. Wat NLP echt uniek maakt, is dat het niet alleen een verzameling van technieken is, maar ook een filosofie van persoonlijke verantwoordelijkheid en empowerment.

NLP moedigt ons aan om de controle over ons eigen leven te nemen en bewust te kiezen hoe we willen denken, communiceren en handelen. Het biedt de tools en inzichten om ons potentieel te realiseren en ons leven ten volle te leven. In een wereld waarin verandering en transformatie essentieel zijn geworden, biedt NLP een krachtige benadering om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren. Of het nu gaat om het verbeteren van je communicatieve vaardigheden, het veranderen van beperkende overtuigingen, het transformeren van emoties of het bereiken van doelen, NLP biedt een breed scala aan technieken die je kunnen helpen het leven te creëren dat je wenst.

Dus als je klaar bent om het heft in eigen handen te nemen, je volledige potentieel te benutten en positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen, is het tijd om kennis te maken met Neuro Linguïstisch Programmeren. Met NLP kun je nieuwe inzichten verwerven, effectiever communiceren, beperkende overtuigingen transformeren en je persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau tillen. Twijfel niet langer en neem de beslissing om jezelf en je leven te transformeren met NLP.

Ontdek de kracht van je geest, verbeter je communicatie en verander je realiteit. Met NLP ben je de regisseur van je eigen leven en kun je de hoofdrol spelen in je persoonlijke groei en ontwikkeling. Kies vandaag voor NLP en sta open voor een wereld van eindeloze mogelijkheden.Op basis van ervaringen en onderzoeken naar HOE wij mensen communiceren, doelen bereiken en leren hebben de grondleggers NLP samengesteld. NLP is dus geen theorie waar mensen in moeten passen. Wij zijn mensen en NLP geeft aan in welke vormen wij, mensen,  gebruiken. 

Opleidingen in NLP zijn daarom in verschillende thema's te verkrijgen: IM-Pact Opleidingen geeft alle NLP met als thema 'Persoonlijke ont-wikkeling'. Daarbij gaan wij er van uit dat iedereen in staat is te communiceren. Je hebt echter nooit verteld gekregen HOE dat precies werkt. 
Het resultaat van je communicatie is je huidige leven. Door je communicatie te onderzoeken en de juiste richting op te sturen, ontwikkel je een gezonden, sterke, mindset. Daardoor bereik je je levensdoelen en wordt je gelukkig. 

Mark de Bokx en Ingrid Sanders

NLP Eenvoudig of Comlex  ? 

Om NLP te begrijpen en te ervaren is een ervaringsgerichte opleiding noodzakelijk: NLP uit je hoofd leren kan, maar is niet effectief. NLP ervaren, dat geeft je de mogelijkheid om NLP inzichten en inzichten in jezelf voor altijd mee te laten werken. NLP bij IM-Pact Opleidingen geeft je de mogelijkheid om oude gewoonten te doorbreken door gebruik te maken van jouw eigen ervaringen. Zonder oordeel leren kijken naar jezelf, naar je hart te luisteren en vervolgens een nieuwe beweging te maken. Na verloop van vele oefeningen adem je NLP. NLP is eenvoudig vanwege de toegankelijke modellen en het feit dat je ALLES DIRECT kan uitproberen bij jezelf.

Persoonlijke ont-wikkeling 


Het streepje staat er niet per ongeluk: je ont-wikkelt jezelf van allerlei oude gewoonten, oude ideen en tegenwerkende patronen. Dat is natuurlijk mooi maar dar kan niet plaats vinden zonder een toekomst beeld. Daarom hebben we de NLP Practitioner Opleiding het thema meegegeven: Wat wil ik precies? Er is nog veel meer te vertellen over de opleidingen dus nodigen wij jou uit om lansg te komen bij een gratis NLP informatie avond. Geen verplichtingen maar de mogelijkheid om al je vragen over de opleidingen te stellen en op maat advies te krijgen.

NLP Manipulatie of Puur

NLP is een model. een uitvoerig en intensief toegepast model hoe wij mensen functioneren zowel naar binnen als naar buiten. In de gehele geschiedenis van de mensheid zie je NLP modellen blijven herhalen. Iedereen, ook onze voorouders en hun voorouders en hun voorouders en ga zo maar door, hadden ogen-oren-neus-lichaam-gevoel. Niets is daarin anders geworden. EN dat wil zeggen dat de wijze waarop we de wereld waarnemen en hoe we daarmee omgaan, hoe we omgaan met onszelf en anderen, hetzelfde model volgt. NLP doet dus niets, de mens...ach ja. hoe zal ik het zeggen, de mens past het medel toe. De mens is de inhoud. NLP op zicht doet niets anders dan inzicht en unieke kennis geven over jezelf.


IM-Pact Opleidingen geeft sinds 2009 NLP Opleidingen in Middelburg. Je wil vast meer informatie na het lezen van de website. Dat kan! Om je snel en eenvoudig te kunnen spreken kan je een NLP Informatie Gesprek aanvragen. We stemmen een datum en tijd af en je wordt gebeld! Hoe eenvoudig kan het zijn!

Wil je beginnen? Neem dan contact op via het NLP Informatie Gesprek. Dat is gratis en op een tijdstip wat jou het beste uitkomt.

All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body.
If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change.
                                                                               (Mahatma Ghandi)