IM-Pact Opleidingen

stuur ons een berichtje
Facebook van IM-Pact Opleidingen
Een beller is sneller

NLP is Assertiviteit.

Bij onze NLP-opleiding streven we ernaar om onze studenten een holistische benadering van persoonlijke ontwikkeling te bieden, waarbij we een diepgaand begrip van ecologische assertiviteit benadrukken. We geloven dat assertiviteit essentieel is voor effectieve communicatie en het opbouwen van gezonde relaties, maar het moet ook in evenwicht zijn met de belangen van alle betrokken partijen en met
respect voor de omgeving.

Bij ons leren studenten hoe ze op een respectvolle en evenwichtige manier voor zichzelf kunnen opkomen, rekening houdend met de gevolgen van hun acties op anderen en de omgeving. We ondersteunen studenten bij het ontwikkelen van de vaardigheden om doelgericht te communiceren en hun eigen behoeften en grenzen effectief uit te drukken, terwijl ze ook oog hebben voor de behoeften
en grenzen van anderen.

Onze aanpak van ecologische assertiviteit omvat NLP-technieken die studenten helpen om zich bewust te worden van hun eigen communicatiestijl, gedragspatronen en overtuigingen die van invloed kunnen zijn op hun assertiviteit. We moedigen studenten aan om hun eigen interne conflicten en belemmeringen te onderzoeken en bieden tools en technieken om deze op een ecologische en
duurzame manier aan te pakken.

Daarnaast integreren we in onze opleiding de principes van ecologische systeemtheorie, waarbij we studenten leren om de bredere impact van hun communicatie en gedrag op hun omgeving te overwegen. Hierbij gaat het niet alleen om de directe interacties met anderen, maar ook om de ecologische, sociale en culturele context waarin deze interacties plaatsvinden.

Door ecologische assertiviteit te omarmen, streven we ernaar om onze studenten te helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen, empowerment en effectieve communicatievaardigheden, terwijl ze tegelijkertijd compassie en
begrip tonen voor anderen en hun omgeving.

Bij onze NLP-opleiding streven we ernaar een inclusieve gemeenschap te creëren waarin ecologische assertiviteit wordt gewaardeerd en gestimuleerd als een essentiële vaardigheid voor persoonlijke groei en bloei. We zien ernaar uit om onze studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze waardevolle vaardigheid en hen te helpen een evenwicht te vinden tussen hun eigen behoeften en die van anderen, en de wereld om hen heen.Assertiviteit is een krachtig inzetten van je persoonlijkheid met als doel om op een verantwoorde ecologische wijze je doelen te breiken. Assertiviteit heeft niets grofs, in tegendeel: Assertiviteit is op zeer verfijnde wijze de jouw juiste boodschap over weten te brengen.
Met respect voor jezelf en de ander.

Soms wordt assertiviteit verwisseld met agressiviteit.
Daarom het je NLP nodig om dat onderscheid te kunnen maken. Je bent dan daadwerkelijk assertief en nooit agressief.

 
NLP helpt jouw inzichten te verwerven. Inzichten Hoe je nu niet assertief bent. Wat doe je dan precies waardoor anderen zichzelf de ruimte toe eigenen om over je grenzen heen te gaan? Meer dan 20 jaar geleden onderzocht ik dat voor mijzelf en kwam tot de conclusie dat ik - een fractie te lang - aandachtig bleef luisteren . Met goede bedoeling: wellicht zou er meer informatie komen en je hoort toch mensen te laten uitpraten! Of niet dan?


Mark de Bokx en Ingrid Sanders

Waarom is NLP de oplossing? 

NLP is de vorm van al onze patronen. Alle gewoonten. Alle dingen zie we als normaal beschouwen. NLP geeft ook toegang tot de dingen die we ons eigen hebben gemaakt. Door bijvoorbeeld veel te lang te blijven luisteren 'als respect voor de ander' maar in feite, diep van binnen, omdat je (ik) ooit op je donder heb gekregen door een ander niet te laten uitspreken. En nog steeds bang was voor herhaling.

Waarom dan een NLP studie?


Je kan er vanuit gaan dat iedereen die op zoek is naar assertiviteit zich niet voor 1 gat wil laten vangen. Je wil keuzes. Je wil mogelijkheden. Daar in NLP zo sterk in. Mogelijkheden. Door een studie NLP te volgen leer je alles en alle mogelijkheden om jouw assertiviteit te onwikkelen en veel steviger in het leven te staan. Heel eenvoudig want NLP is eenvoudig te leren. Toepassen is nog eenvoudiger: je doet het al, alleen ben je niet bewust hoe je NLP toepast. Tijd voor verandering!! 
Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, 
zal je krijgen wat je altijd gehad hebt

NLP bij IM-Pact Opleidingen


I​IM-Pact zorgt er voor dat NLP jouw NLP wordt. Daardoor wordt NLP een onderdeel van je zijn en is assertiviteit een kwestie van doen. Dat bereik je door het stellen van doelen en het aanpassen van je communicatie door veel te oefenen en ervaring op te doen. Dat kan want we bieden de NLP opleidingen aan als ervaringsgericht onderwijs. Tevens bieden we maandelijkse oefenavonden om daar met andere cursisten je talenten te polijsten. 
Wil je beginnen? Neem dan contact op via het NLP Informatie Gesprek. Dat is gratis en op een tijdstip wat jou het beste uitkomt.

Als het niet snel genoeg gaat bedenk je dan dat bloemen ook niet op 1 dag volgroeid zijn